ประจำปี2557
วันมาฆบูชา ศุกร์ที่ 14 ก.พ. 2557 1 วัน
วันจักรี ชดเชย จันทร์ที่ 7 เม.ย. 2557 1 วัน
วันสงกรานต์ เสาร์ที่ 12 - พุธ ที่ 16 เม.ย. 2557 5 วัน
วันแรงงานแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 1 พ.ค. 2557 1 วัน
วันฉัตรมงคล จันทร์ที่  5  พ.ค. 2557 1 วัน
วันวิสาขบูชา อังคารที่  13  พ.ค. 2557 1 วัน
วันอาสาฬบูชา ศุกร์ที่  11  ก.ค. 2557 1 วัน
วันแม่ อังคารที่  12  ส.ค. 2557 1 วัน
วันปิยะมหาราช พฤหัสบดีที่  23  ต.ค. 2557 1 วัน
วันพ่อ ศุกร์ที่  5  ธ.ค. 2557 1 วัน
วันรัฐธรรมนูญ พุธที่  10 ธ.ค. 2557 1 วัน
วันสิ้นปี–วันปีใหม่ พุธที่ 28 ธ.ค.57 – อาทิตย์ที่ 1  ม.ค. 58 5 วัน

สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์
หากท่านผู้ปกครองมีความประสงค์ จะฝากเลี้ยงบุตรหลาน
กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเพื่อทางศูนย์ฯ จะได้จัดเวร พี่เลี้ยงเด็กไว้บริการโดยจะคิดค่าบริการตามอัตราวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับลูกค้าประจำดังนี้


อายุ   แรกเกิด  -  3  ปี
เด็กอนุบาล

500 บ. / วัน
450 บ./ วัน

 

 
Copyright © 2010 ALL RIGHTS RESERVED
www.nunticha.com
53/990 ม.กฤษดานคร (แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 30) ซ.ราชพฤกษ์ 13 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี
โทรศัพท์: 02-503-1153 , 085 -848-5791