ประจำปี2558
วันมาฆบูชา พุธที่ 4 มี.ค. 2558 1 วัน
วันจักรี จันทร์ที่ 6 เม.ย. 2558 1 วัน
วันสงกรานต์ เสาร์ที่ 11 - พุธที่ 15 เม.ย. 2558 5 วัน
วันแรงงานแห่งชาติ ศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2558 1 วัน
วันฉัตรมงคล อังคารที่  5  พ.ค. 2558 1 วัน
วันวิสาขบูชา จันทร์ที่  1  มิ.ย. 2558 1 วัน
วันอาสาฬบูชา พฤหัสบดีที่  30  ก.ค. 2558 1 วัน
วันเข้าพรรษา ศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2558 1 วัน
วันแม่ พุธที่  12  ส.ค. 2558 1 วัน
วันปิยะมหาราช ศุกร์ที่  23  ต.ค. 2558 1 วัน
วันพ่อ (ชดเชย)จันทร์ที่  7  ธ.ค. 2558 1 วัน
วันรัฐธรรมนูญ พฤหัสบดีที่  10 ธ.ค. 2558 1 วัน
วันสิ้นปี–วันปีใหม่ พฤหัสบดีที่ 31 ธ.ค.58 – อาทิตย์ที่ 3  ม.ค. 59 4 วัน

สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์
หากท่านผู้ปกครองมีความประสงค์ จะฝากเลี้ยงบุตรหลานกรุณาแจ้ง ความประสงค์ล่วงหน้าเพื่อทางศูนย์ฯจะได้จัดเวรพี่เลี้ยง เด็กไว้บริการ โดยจะคิดค่าบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ดังนี้

  ค่าบริการ ราคา(บาท/วัน)  


วันนักขัตฤกษ์

500 บ. / วัน

 

 
Copyright © 2010 ALL RIGHTS RESERVED
www.nunticha.com
53/990 ม.กฤษดานคร (แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 30) ซ.ราชพฤกษ์ 13 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี
โทรศัพท์: 02-503-1153 , 085 -848-5791