เป็นการจัด การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กโดยวิธีธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม
สันทนาการทิ่สนุกสนานกับครูต่างชาติเจ้าของภาษาโดยเน้นให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการฟังและ
พูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ต่อเนื่องถึงชั้นอนุบาล หรือ ประถมต้น


 
 เพื่อสร้าง เด็กสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
(ฟัง และ พูด)   ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ปัญหาของเด็กไทย   

   เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมามากกว่า 10 ปี
แต่ก็ยังใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไม่ได้


สาเหตุ   

   การเรียนภาษาอังกฤษในระบบไม่ได้ผลเพราะเป็น
การเรียนเพื่อสอบ ที่เน้นทักษะการอ่าน เขียน และ ไวยากรณ์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาที่ผิดธรรมชาติไกล ตัว และรู้สึกยากสำหรับเด็ก ทำให้นักเรียนไทยทำข้อ
สอบเก่ง แต่ ฟัง ภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ  และพูดภาษา อังกฤษไม่ค่อยได้

     
 ดังนั้นการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ ก็คือสร้างโอกาสให้เด็กตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนได้เริ่มเรียนรู้จากการฟังและพูดภาษาอังกฤษก่อนกับครูต่างชาติ
เจ้าของภาษาอย่างต่อเนื่อง
 
ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานในสิ่งที่ใกล้ตัวเด็ก
เช่นเดียวกับที่เราเรียนรู้ภาษาแม่ของเรา แล้วจึงค่อยเรียนการอ่าน เขียนในระบบ
การศึกษาต่อไปค่ะ

 

ไปหน้าที่ 2


 
Copyright © 2010 ALL RIGHTS RESERVED
www.nunticha.com
53/990 ม.กฤษดานคร (แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 30) ซ.ราชพฤกษ์ 13 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี
โทรศัพท์: 02-503-1153 , 085 -848-5791