เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ ก็คือสร้างโอกาสให้เด็กตั้งแต่ก่อน
วัยเรียนได้เริ่มเรียนรู้จากการฟังและพูดภาษาอังกฤษก่อนกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา
อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานในสิ่งที่ใกล้ตัวเด็ก เช่นเดียวกับที่เราเรียน
รู้ภาษาแม่ของเรา แล้วจึงค่อยเรียนการอ่าน เขียนในระบบการศึกษาต่อไป

ฟำแ
teac1
Teacher Andrew
act01
กิจกรรมร้องเพลงเสียงสัตว์
& เต้นเข้าจังหวะ
act02
กิจกรรมร้องเพลงดื่มนม
act03
กิจกรรมร้องเพลงนับจำนวน
& เต้นเข้าจังหวะ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
ri. บริการส่งพี่เลี้ยงเด็กที่ผ่านการอบรมดูแลเด็กอ่อนโดยพยาบาลปริญญา
rig2 สนใจติดต่อนันทิชา เนอสเซอรี่ โทร 085 - 848 -5791 โทร 02 -503-1153
   
 
 
footer
Copyright © 2010 ALL RIGHTS RESERVED
www.nunticha.com

53/990 ม.กฤษดานคร (แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 30) ซ.ราชพฤกษ์ 13 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี
โทรศัพท์: 02-503-1153 , 085 -848-5791